top of page
Affärsmöte
Lär känna företrädarna
för vårt parti

Läs mer om våra ordföranden och vice ordföranden, ta reda vilken nämnd de ansvarar för och vad som gjorde att Moderaterna blev det självklara valet.

VÅRA POLITIKER
Fästpunkt 1

Haninge kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna.

För varje nämnd finns en ordförande och/eller vice ordförande, vars uppgift är att driva opinion för våra idéer och förverkliga vår politik. Klicka på en av våra företrädare för att läsa mer.

bottom of page