Namnlöst-4.png
Gå med i ett vinnande lag
Om oss

Haninge kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en gruppledare, vars uppgift är att driva opinion för våra idéer och förverkliga vår politik.

Klicka på en av våra gruppledare för att ta reda vilken nämnd den ansvarar för och varför engagemanget i Moderaterna blev en självklarhet.