Affärsmöte
Lär känna företrädarna
för vårt parti

Läs mer om våra gruppledare, ta reda vilken nämnd de ansvarar för och vad som gjorde att Moderaterna blev det självklara valet.

VÅRA POLITIKER

Haninge kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna.

För varje nämnd finns en gruppledare, vars uppgift är att driva opinion för våra idéer och förverkliga vår politik. Klicka på en av våra företrädare för att läsa mer.