Nomineringskommiténs förslag till valsedel

Nu har nomineringskommittén lämnat sitt förslag till valsedel. Förslaget kommer att behandlas på Haningemoderaternas årsstämma 2018 där den slutliga valsedeln kommer att fastställas. För frågor angående nomineringskommitténs förslag hänvisas till nomineringskommitténs ordförande Birgitta Karlfeldt, tel. 076-2421965 eller birgitta.karlfeldt@comhem.se. För övriga frågor kontakta föreningsordförande Alexandra Anstrell, tel. 0739413053 eller alexandra.anstrell@haninge.se. Nedan kan ni även ta del av resultaten från försöksnomineringen och valdeltagandet i försöksnomineringen.

1 Martina Mossberg
2 Alexandra Anstrell
3 Sven Gustafsson
4 Marietta De Pourbaix Lundin
5 Michael Fridebäck
6 Sara Sixten Karlberg
7 Sedat Dogru
8 Veronica Pagard Salem
9 Linus Björkman
10 Michael Axelsson
11 Nonna Karnova
12 Kjell Larsson
13 Pernilla Kjellin
14 Kristoffer  Eriksson
15 Claus Trolle
16 Mats Mattsson
17 Sverre Ekdahl
18 Joakim Goding
19 Marin Tomic
20 Lennart Törnberg 
21 Charlotte Schröder
22 Lars Lindholm
23 Aidin Philip Saradjzadeh
24 Thomas Hjelm
25 Zandrah Svärd
26 Henry De Wendel
27 Cecilia Ludvin
28 Mattias Mattsson
29 Karin Mattsson
30 Kristofer Lundström
31 Sabine Schäfer
32 Gilbert De Wendel
33 Eva Wasiewicz
34 Mikael Kjellin
35 Isa Sadik Akan
36 Laiza Manuelaian Eriksson
37 Inger Granberg
38 Lars Rosengren
39 Fazil Göker
40 William Olofsson
41 Jacob Henriksson
42 Victoria Cobbinah
43 Yrsa Bringensparr
44 Daniel Lassnäs

_____________________________________

Resultat från försöksnomineringen

Valdeltagande i försöksnomineringen

Bidrag till vinprovning stoppas

Kommunledningen (S,MP,C) backar om bidrag till vinprovning och andra alkoholrelaterade verksamheter hos studieförbunden efter att Trepartialliansen (M,L,KD) drivit igenom ett gemensamt förslag. Efter en hetsig debatt i kommunfullmäktige den 11:e september där Socialdemokraterna försvarade bidrag för bland annat vinprovning återremitterades Haninges nya bidragsreglemente. Vid dagen kommunstyrelse behandlades ärendet på nytt.

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) är glad för att de rödgröna nu vänt i frågan, men anser ändå att hanteringen av ärendet varit uppseendeväckande.

– Jag tror att alla invånare ser det som självklart att kommunen inte ska finansiera alkoholrelaterad verksamhet. Därför blev jag väldigt förvånad över att kommunledningen ändå inte uteslutit sådana bidrag när ärendet kom upp igen. Det var först på mötet som ordförande  Meeri Wasberg (S) jämkade sitt förslag. Jag tycker att det är allvarligt att kommunledningen inte har en tydlig inriktning här, säger Martina Mossberg

(S)laget mot friskolorna i Haninge

Artikel från Mitt i Haninge 2016-02-09

I veckans Mitt i Haninge går rektorn för Haninge montessoriskola till attack mot stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S). Montessoriskolan ska enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden lämna sina lokaler på Hantverkarvägen i Haninge industriområde.

En advokatbyrå som skolan anlitat hänvisar till att stadsbyggnadsnämnden 2013 gett tillfälligt bygglov till en förskola i Håga industriområde och ställer sig frågande till varför Montessoriskolan får en annan behandling. Man har också skrivit ett öppet brev till de politiska gruppledarna. Göran Svensson (S) svarar att bygglovet i Håga aldrig skulle ha getts och att det inte ska finnas några skolor i industriområden. Nu riskerar Haninge Montessoriskola att stå utan lokaler.

Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden anser att Göran Svensson bedriver en hetsjakt mot friskolorna i Haninge, och att kommunen har ett ansvar för att behandla lika ärenden lika.

– Vi sysslar med myndighetsutövning i stadsbyggnadsnämnden. Då kan man inte låta sina personliga värderingar styra besluten. När jag i december fick reda på att tidigare nämnden gett tillfälligt bygglov till en förskola i Håga industriområde väckte jag ett ärende om att vitesföreläggandet mot verksamheten i Handen skulle omprövas. Kommunen måste vara konsekvent och det handlar bara om ett tillfälligt bygglov. Att det är olämpligt med förskoleverksamhet i ett industriområde förbjuder inte oss att tillåta det under en begränsad tid.

 

Beslutet om vite togs av stadsbyggnadsnämnden i april 2015. Haninge Montessoriskola hade fått klartecken från grund- och förskolenämnden för verksamheten, men hade av någon anledning inte sökt bygglov, något som krävs när en byggnad får förändrad användning. Sven Gustafsson (M) anser att kommunen har ett övergripande ansvar för sina myndighetsbeslut.

– Det finns ingen samordning i kommunen och det ska inte gå ut över en enskild verksamhetsutövare. Montessoriskolan har gjort stora investeringar i lokalerna. De har också sökt bygglov i efterhand. Nu måste vi rätta till det här beslutet. Det visar sig också att beslutet om vite inte gäller hela verksamheten. När stadsbyggnadsförvaltningen gjorde sin inspektion på plats missade de att det förutom förskola också fanns en skola i lokalerna. Om nu Göran Svensson vill göra sig av med denna friskola så måste han ändå lyfta upp frågan till nytt beslut, säger Sven Gustafsson (M).

– I samma industriområde har de rödgröna utan politiska beslut gjort om lokaler till ankomstboende för 100 flyktingar. Detta är tydligen helt okej utan bygglov, men en liten friskola ska minsann inte få tillfälligt bygglov. Det här inte rättssäkert, avslutar Sven Gustafsson (M).

De rödgröna backar om flyktingboende

I går gick kommunen ut med information på hemsidan om att planerna på ett flyktingboende i Vendelsömalmsgropen skrotas. Informationsmötet som hölls i Vendelsömalmsskolan blev tumultartat. Upp emot 500 Vendelsöbor ville komma in och polis fick tillkallas för att upprätthålla ordningen. 

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) är fortfarande mycket kritisk till hur de rödgröna har hanterat flyktingfrågan i kommunen.

– Det här är ett lysande exempel på politisk inkompetens. De har bara bestämt sig för att någonting ska genomföras och struntar fullkomligt i hur invånare och skattebetalare påverkas. Vi har sett många exempel på sådana pampfasoner under förra året, men detta tar priset. Om de rödgröna inte funderade på att avgå innan så är det hög tid att börja fundera på det nu, säger Martina Mossberg.

 

Planerna på uppförande av större flyktingboenden för ensamkommande fortskrider hos de rödgröna. Paviljongen som skulle byggas i Vendelsömalmsgropen kommer enligt de rödgröna nu att placeras bakom de nybyggda ungdomsbostäderna vid Örnens väg i Handen. Det finns också planer på att bygga flyktingboende i Tungelsta. De åtta flyktingpaviljongerna som färdigställts  i centrala Brandbergen har mött skarp kritik och en förskolechef har krävt att kommunen måste garantera säkerheten för barnen. Under informationsmötet i Vendelsömalmsskolan på torsdagen meddelade socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) att de planer för ytterligare ett flyktingboende vid Ribbyskolan.

Moderaterna, som sagt nej till ökning av flyktingmottagningen, har framfört krav på att inga större flyktingboenden ska uppföras i kommunen och att rekryteringen av fler familjehem och småskaliga boenden är bättre ur integrations- och säkerhetssynvinkel.

– Tumultet i Vendelsö är bara början på en lång konflikt mellan oroliga invånare och den rödgröna kommunledningen. Större flyktingboenden omöjliggör integration och bidrar till polarisering och oro. Jag förstår motståndet från invånarna, säger Martina Mossberg (M)

Beslut om flyktingboende i Vendelsömalmsgropen

Vid måndagens kommunstyrelsemöte röstades de rödgrönas förslag om att uppföra en lägenhetsmodul vid Vendelsömalmsskolan igenom. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd, anser att boendet är tvivelaktigt ur säkerhetssynvinkel och att förläggningsboende inte kommer att bidra till någon integration.

– Nu har kommunens planer varit kända en tid och många boende i Vendelsö har protesterat. Med tanke på alla incidenter som förekommit runt om i landet tycker vi att det är illa genomtänkt att bygga en förläggning för ensamkommande pojkar i direkt anslutning till en skola. Moderaterna sa nej till en mångdubbling av mottagande av ensamkommande. När detta ändå drevs igenom förutsatte vi att de som tagit beslutet också tar ansvar för det. Det är tydligt att de inte gör det, säger Martina Mossberg (M).

Kommunstyrelsens beslut innebär att en lägenhetsmodul för 32 ensamkommande ska byggas i Vendelsömalmsgropen. Åtgärden kräver bygglov och i händelse av att bygglovet blir överklagat finns en reservplan för att uppföra modulen på Häggvägen i centrala Handen.

I morgon håller socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) och stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) ett informationsmöte på Vendelsömalmsskolan om det nya flyktingboenden. Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden är kritisk till hanteringen.

– Att hålla ett informationsmöte med oroliga föräldrar först nu, efter att man har tvingat igenom ett så kontroversiellt beslut är nonchalant. Vendelsömalmsgropen är inte en lämplig placering för ett större flyktingboende, säger Sven Gustafsson (M).

 

 

 

 

 

Stor uppslutning bakom Paus Bagarstuga

Blockaden som utlystes av LO-förbundet livs mot Paus Bagarstuga har fått helt motsatt effekt. Omsättningen har ökat och lokalbefolkningen sluter upp bakom det populära kaféet i Västerhaninge. Några som verkligen har bidragit med opinionsbildningen mot Livs blockad är MUF-Haninge. De har inbjudit till så kallad frihetsfika varje dag sedan blockaden började.

 

 

 

Ordförande i MUF-Haninge, Mattias Mattsson Eriksson, liknar situationen vid Davids kamp mot Goliat.

 

Mattias Mattsson Eriksson (MUF)

– Vi uppmanar alla att gå förbi gå förbi Paus Bagarstuga för att stödja småföretagarnas kamp mot Livs. Denna blockad är en maktdemonstration från Livs. När till och med de anställda aktivt stödjer sin arbetsgivare mot facket framstår blockaden närmast som löjeväckande, säger Mattias Mattsson Eriksson.

 

 

 

 

Under gårdagen publicerades en insändare i Nynäshamnsposten av ett antal medlemmar och ordförande i MUF som menar att LO-fackets trakasseri mot Paus Bagarstuga är oacceptabelt. MUF-Haninge meddelar att de kommer att fortsätta kampen mot blockaden tills den upphör.

Vi måste stå upp för alla kvinnor!

I dag för 14 år sedan mördades Fadime av sin pappa i ett så kallat hedersmord. Detta uppmärksammas runt om i Sverige under ”Fadimedagarna 2016” och i dag tänds marschaller vid Fadimes grav i Uppsala. Som barn kom Fadime med sin familj från turkiska Kurdistan. Hon slets mellan två kulturer, blev student och läste till socionom i Sundsvall och Östersund, för att komma bort från sin familj. Hoten tilltog när det blev känt att Fadime hade en svensk pojkvän, Patrik. Han omkom när hans bil av okänd anledning körde av vägen samma dag de skulle flytta in tillsammans. I Januari 2002 var Fadime på väg till en praktikperiod i Afrika, då hade en syster lyckats arrangera ett hemligt möte för Fadime och modern i Uppsala. I mörkret utanför dörren väntade fadern som från nära håll avlossade sitt vapen mot dottern. Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter, och frihet, med hänvisning till familjens heder. Hedersvåld definieras ofta som våld mot en kvinna med motivet att hon har fläckat släktens heder och rykte. Men även pojkar är utsatta samt bi-, homo- och transexuella.

I Sverige har Moderatkvinnorna precis firat 100 år. Alla som sett Fröken Frimans krig här i jul har säkert färskt i minnet kampen om kvinnlig rösträtt och jämställdhet. I över 100 år har vi i Sverige arbetat med att öka jämställdheten och vi brukar omtalas som ett av de mest jämställda länderna i världen. Ändå har vi lång väg kvar.

Haningemoderaternas Alexandra Anstrell har varit drivande i arbetet med att instifta Origo, ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ett unikt samarbete mellan alla länets kommuner, landstinget, polisen och länsstyrelsen. Origo startades först som ett projekt på 3 år men har nu  skrivit avtal med alla aktörer om en permanentning.
-Vi måste stå upp för jämställdheten och allas rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Vi i Sverige har kommit en bra bit på väg, då får vi inte backa in i framtiden. Vi måste arbeta varje dag med detta – i skolan, på arbetsplatser, på fritids, inom sjukvården, i simhallen och bland vänner, säger Alexandra Anstrell.

Särskilt viktigt är detta nu och framöver – i ett Sverige som senaste tiden tagit emot väldigt många ensamkommande flyktigbarn där en stor andel är unga män, vi har också många flyktingar totalt i Sverige just nu. Att berätta om svenska lagar, regler och normer är oerhört viktigt. Vi kan inte vända bort blicken från det oacceptabla, vi måste stå upp för mänskliga rättigheter och vikten av allas lika värde. Tänd gärna en marschall för Fadime idag oavsett om du är i Uppsala eller inte, säger Alexandra Anstrell (M).

Socialistiska maffiametoder mot småföretagare i Haninge

Förra veckan gick ägarna till det omtyckta Paus Bagarstuga i Västerhaninge ut med ett nödrop på sociala media efter att Livsmedelsarbetareförbundet meddelat att deras lilla kafé ska försättas i blockad. Nyheten har spridit sig snabbt och i dag har väldigt många kunder besökt kaféet för att manifestera mot LO-kollektivets utpressning mot Paus Bagarstuga.

Maritha Paus Wagenius och hennes make Rainer, som driver det populära kaféet förstår inte varför de blir försatta i blockad.

– Det finns ingen av våra anställda som stödjer den här blockaden. Vi har under alla år följt villkoren från HRF (Hotell- och resturangfacket), men vi har inte tecknat något kollektivavtal. Vi ombildades till aktiebolag 2015. Jag vet inte om det är därför facket nu vill tvinga oss att teckna avtal, säger Maritha Paus Wagenius.

 

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge, passade på att ta en lunch för att stödja kaféet i sin kamp mot det väldiga LO-kollektivet.

– Det råder avtalsfrihet i Sverige men frihet är inget som de socialistiska fackförbunden förstår. Att ge sig på småföretagare som redan följer villkoren i kollektivavtalet och har nöjda anställda är inget annat än en ren maktdemonstration och Livsmedelsarbetareförbundet har satt detta i system. De ger företagen ett val mellan att gå i konkurs eller teckna ett tvångsavtal. Det är rena maffiametoder. Man ska veta att detta beteende stöds av Socialdemokraterna, som har en mycket stark koppling till LO. Jag hoppas att Livs tar sitt förnuft tillfånga och slutar upp med utpressningarna. Café Paus är väldigt omtyckt och jag tror att det kommer att bli en enorm uppslutning bland invånarna för att stötta kaféet, säger Martina Mossberg (M).

 

Symbiosen mellan S och LO-kollektivet visar sig tydligt i fallet Paus Bagarstuga. På Livs hemsida uttalar sig ombudsmannen  Jolan Wennberg, som är socialdemokrat från Haninge och  bland annat suttit i beredningen för Västerhaninge utvecklingsprogram tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S). LO är också största bidragsgivare till Socialdemokraterna. Enligt en undersökning av Svd gick 70 miljoner av medlemmarnas pengar till Socialdemokratiska partiet mellan 2008 och 2012. Enligt kongressbeslut i LO 2012 ska 15 miljoner av medlemmarnas pengar ges i partistöd till Socialdemokraterna varje år.

 

Martina Mossberg ny ordförande i kommunförbund

Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har i respektive fullmäktige beslutat att Tiohundraprojektet ska permanentas från den 1 januari 2016. Kommunalförbundet tar över sjukvårds- och omsorgsnämndens uppgifter. Haningemoderaternas Martina Mossberg (M) tar nu över efter  Erik Langby (M) som ledamot från landstinget och ordförande i kommunförbundet. Organisationen kommer också att förändras för öka ägarnas styre över det gemensamägda vårdbolaget tiohundra. Martina Mossberg kommer att behålla sitt uppdrag som oppositionsråd i Haninge.

 

Martina Mossberg (M)

– Det här är ett spännande uppdrag och jag känner mig hedrad av förtroendet. Tiohundraprojektet är helt unikt i Sverige och det finns mycket att lära, men det känns tryggt att ta över efter en erfaren och duktig politiker som Erik Langby, säger Martina Mossberg (M)

 

 

 

 

Fakta:
Den 1 januari 2006 startade en unik form av samverkan mellan Stockholms länslandsting och Norrtälje kommun. Den utlösande faktorn för samverkan var ett förslag i landstinget att förändra Norrtälje sjukhus från akutsjukhus till närsjukhus. Förslaget mötte medborgarprotester och landstinget beslutade att bevara akutstatusen vid sjukhuset samt att utreda förutsättningarna för ökad samverkan lokalt mellan landstinget och kommunen. Resultatet blev det så kallade TioHundraprojektet. I en ny gemensam organisation samlades Norrtälje sjukhus, landstingets primärvärd och kommunens omsorg.

Artikel i Norrtelje tidning

 

Utvecklingen av Tungelsta hotad

Trafiksituationen på Tungelstavägen har varit ohållbar i rusningstrafik under många år. Under lika många år har en utbyggnad av Stavsvägen varit lösningen på problemen. Därför har en liten investering funnits med för utbyggnad av Stavsvägen i länsplanen. Men 2010 försvann investeringen från länsplanen, och dåvarande kommunalrådet Martina Mossberg (M) fick kämpa för att få in investeringen igen.

 

I september gjorde Trafikverket en s k åtgärdsvalsstudie för Tungelstavägen och Stavsvägen. I studien nämns ingenting  om behovet av en ny Stavsväg. Däremot sägs att Trafikverket och Haninge behöver utreda vägarnas status i fortsättningen. Sven Gustafsson (M), 2:e vise ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är orolig för att den rödgröna minoritetsledningen inte arbetar med frågan. Han anser att förhandlingar bör föras med staten om kommunal medfinansiering för att en ny Stavsväg ska bli verklighet. Göran Svensson (S), ansvarig politiker i frågan, kan inte redovisa vilka åtgärder som vidtagits men svarar tydligt att investeringar i statliga vägar ska finansieras av staten.

 

– Göran Svenssons uttalande gör mig mycket orolig. De senaste tio åren har en mängd investeringar tillkommit i Stockholmsregionen genom medfinansiering. I Haninge kan jag nämna Vegas nya pendeltågsstation och anslutning till väg 73. Dessa investeringar hade inte kommit till utan medfinansiering. Även Göran Svensson bör ha kunskap om att det statliga investeringsutrymmet är litet i förhållande till kommunernas redovisade behov. Man kan tycka vad man vill om kommunal medfinansiering, men det är en verklighet i hela Stockholmsregionen och som har bidragit till att Haninge fått en stark utveckling de senaste åren, säger Sven Gustafsson (M)