top of page
polisavspärrning STOR.jpeg
Tryggheten är viktigast
Ingen kan förneka att Haninge har stora problem, men de går att lösa.
Ta tillbaka tryggheten i Haninge

De flesta invånare påverkas nu direkt av den växande kriminaliteten och Haninge har de senaste två åren haft flest anmälda överfallsrån och skadegörelsebrott bland kommunerna i stockholmsregionen. På ett år har antalet skjutningar fördubblats och mängden anmälda sexualbrott i kommunen har ökat under den senaste mandatperioden. Jordbro och Brandbergen är utpekade som utsatta områden där kriminella påverkar lokalsamhället genom påtryckningar, utpressning, öppen knarkhandel och våld.

Polisen behöver förstärkas kraftigt de kommande åren. Polistätheten är i dag lägre per person än för tio år sedan och har resulterat i att vi har den tredje lägsta polistätheten i Europa. Moderaterna menar att antalet poliser behöver bli betydligt fler om vi ska klara av att bekämpa kriminaliteten och föreslår därför höjda polislöner och betald polisutbildning för att göra yrket mer attraktivt.

Kommunen befinner sig i ett läge där otillräckliga åtgärder från politiskt håll kan leda till en snabbt nedåtgående spiral med ökad kriminalitet och växande otrygghet. Med utgångspunkt i New York-modellen vill vi ta tillbaka offentliga rummet tas tillbaka till hederliga invånare och skattebetalare. Kommunen har inte rådighet över alla offentliga platser men om vi tar täten i trygghetsarbetet inom kommunens gränser kan vi vända utvecklingen.


Kvinnor ska inte vara rädda för att vistas utomhus på kvällstid. Tidningsutdelare ska inte behöva bära överfallslarm. Butiksägare ska inte behöva lägga ned sina verksamheter på grund av hot och utpressning. Kriminella ska inte tillåtas terrorisera vanligt folk. Haninge behöver en ny kommunledning, som tar den växande brottsligheten på största allvar.

Moderaterna prioriterar lag och ordning, för att verkligheten kräver det. Vi har omfattande reformer och förslag för att få ordning på otryggheten, som är det samhällsproblem som flest oroar sig över idag.

bottom of page