top of page
Teenbönegrupp
Sveriges sämsta skolkommun.
Haninge förtjänar bättre.
Våra lärare och elever förtjänar bättre

Efter två mandatperioder med S-styre blev Haninge förra året utsedd till Sveriges sämsta skolkommun av Lärarförbundet. Med lägst lärartäthet och näst lägst andel behöriga lärare i landet är det svårt att upprätthålla kvaliteten i skolan. Avsaknaden av ordning och reda i Haninges skolor avspeglas i elevernas resultat. Var tredje elev i årskurs 8 upplever inte arbetsro under lektionerna och mer än 30 procent av eleverna i den kommunala skolan når inte kunskapskraven i alla ämnen. Andelen elever i Haninge som klarar gymnasiet inom tre år är lägst i länet. 

I Haninges kommunala skolor ska det vara ordning och reda i klassrummen och det ska inte finnas någon tolerans för våld, hot eller trakasserier. Alla brott i skolan ska polisanmälas. Våra skolmiljöer behöver tryggas och anpassas för alla elever, även de med NPF eller andra funktionsvariationer.

Vi Moderater gillar inte Socialdemokraternas flumskola. Betyg är ett viktigt verktyg för att följa upp och hjälpa eleverna. I Haninge ska naturligtvis den stora merparten av lärarna vara behöriga. Lärarnas administrativa börda måste minska så att de ska få mer tid till eleverna.

Nu får vi ordning på Haninge. 

bottom of page