top of page
Happy Bowling Kids
Investera i ungas
psykiska hälsa
Kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Det är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Men det kräver ett helhetsperspektiv och att kommunen har en långsiktig strategi för barns och ungas hälsa.

Ingen patient i behov av vård ska behöva stå i kö. Att Region Stockholm har landets kortaste vårdköer är bra, men vi moderater är inte nöjda. Väntetiderna på akutmottagningarna måste minska och kraftfulla åtgärder krävs för att tidigt möta barn och ungas psykiska ohälsa. För att vända utvecklingen vill Moderaterna satsa på förebyggande hälsofrämjande åtgärder och långsökta och systematiska insatser för den som mår dåligt. Haninge måste sträva efter att skapa bättre långsiktiga förutsättningar för en god hälsa hos hela befolkningen, oavsett vilken bakgrund man har och var i landet man bor. Här är det egna ansvaret vad gäller hälsan är avgörande. Exempelvis handlar det om att äta bra, att motionera och att hitta tillräckligt med tid för återhämtning. Det är nämligen helt centralt för att må bra.


Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap, Haninges unga förtjänar en vård att lita på.

bottom of page