top of page
  • Writer's pictureModeraterna Haninge

Mål och budget för 2025 - årets mest spännande läsning?

Haningealliansen presenterar idag sin budget för 2025. Den är en fortsättning på den väg som utstakats i kommunens nya vision och löfte till invånarna. Budgeten fokuserar på kommunens kärnuppdrag med särskilda satsningar på grundskolan och upprustning av kommunens vägar. I Haningealliansens vision bygger Haninge kommuns tjänster på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånarna, och med den nya budgeten skapas rätt förutsättningar för ett starkt resultat och dessutom lägre skatt. Haningealliansen sänker skatten med 23 öre, vilket innebär att ett normalhushåll i Haninge får behålla ca 1700 kronor mer per år.


– Vi har lyckats hålla i ekonomin under den kraftiga lågkonjunkturen när både regionen och andra kommuner fått höja skatten. Nu vänder det uppåt och vi kan påbörja resan mot ett lägre skattetryck. Förutom att skattebetalarna får återbäring så ger det en definitiv signal till den kommunala organisationen att det är dags att bli kostnadseffektiv, säger Sven Gustafsson (M).


– Jag är stolt över att vi redan efter två år lyckats höja upp skolpengen för grundskolan så att kommunen nu ligger över medel i Storstockholm. Skolan går först och är därför prioriterad i den här budgeten. Nu behövs krafttag för att säkerställa resursanvändningen i de kommunala skolorna med fokus på att få upp skolresultaten. Vi ska gå mot att vara en kommun känd för både bra skolor och låg skatt, säger Nicole Forslund (L).


– Vi vill göra Haninge till en framgångskommun! Därför satsar vi på tusentals nya bostäder med fokus på småhus och radhus. Större byggnadsprojekt koncentreras till stadskärnan för att skapa en aktiv och levande kommun. Även vägarna kommer få sig en ordentlig upprustning. Dessutom sänker vi skatten så att Haningeborna kan välja att lägga sina pengar på annat nu när kostnaderna ökar runtom i samhället, säger Martin Strömvall (KD)5 views

Comments


bottom of page