top of page
IMG_2485 (1).jpg

Skolan i Haninge

Haninge utsågs för ett tag sen till Sveriges sämsta skolkommun. Det tål att tänkas på en stund. Vad är det som skapar en "dålig skola"? 

Vi är övertygade om att Haninge kan bättre. Här finns både kompetenta lärare och smarta elever, men vi måste ge dem alla rätt förutsättningar. Lärare ska få fokusera på sitt kärnuppdrag snarare än administration, och eleverna har rätt till studiero och stöd när de behöver det. 

IMG_2278_edited.jpg

Varför är det viktigt?

Att Haninges skolor inte håller måttet påverkar förstås både elever och lärare negativt. Men det har också betydelse för Haninges utveckling som kommun: om vi vill att flera ska flytta till Haninge måste även skolan vara attraktiv. 

Vad vi tror på:

  • Lärare måste få mer tid att vara just lärare, och då kan de inte vara överösta med uppdragen från politiken. Istället för att lägga pengar på byråkrati och små sidoprojekt ska vi lägga dem på elevernas utbildning. 

  • Ordning och reda i klassrummen är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap, och för att orka med skoldagen. Regler och konsekvenser bör vara samma på alla kommunens skolor, och alla ska veta vad det innebär att bryta mot reglerna. Ej uppnådd straffbarhetsålder ska inte utgöra ett generellt hinder för att polisanmäla elev som begår brott.

  • Självklart ska vi jobba för att göra Haninges skolor så attraktiva som möjligt, så att fler väljer att gå i dem. Vi kan dock inte, och bör inte, rädda en skola med underskott genom att ta pengar från en annan skola - vilket har gjorts i många år. Istället måste vi gå till botten med orsaken till underskottet, och om det beror på att man har för lite intäkter på grund av att för få elever väljer skolan så kan skolan behöva minska sina lokaler eller läggas ner.

  • För att få en starkare koppling till framtida yrkesmöjligheter är det viktigt att tidigt integrera näringslivet, genom till exempel studiebesök, studie- och yrkesvägledning, arbetsplatsförlagd praktik och gemensamma investeringar i utbildningar. 

IMG_2492_edited.jpg

Vad vi gjort:

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page