top of page
IMG_4501_edited.jpg

Näringslivet i Haninge

Vi älskar företag. Det finns en del som tror att vi älskar företag på bekostnad av skola och äldrevård, men faktum är att det är precis tvärtom. Företag ger både jobb och service åt kommunens invånare. 

Med ett växande, och välmående, näringsliv kan fler komma i egen försörjning. Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta men saknar arbete hade kunnat gått till skolan, äldreomsorgen eller att sänka invånarnas skattebörda.

IMG_0916_edited.jpg

Varför är det viktigt?

Om människor ska vilja bo i Haninge måste det finnas jobb och service här, till exempel restauranger, butiker, naprapater och kemtvättar. Därför är det viktigt att kommunen är lyhörd för företagens behov, så att de vill ha sin verksamhet i just vår kommun och inte någon annanstans. 

Idag placerar sig Haninge lågt på Svenskt näringslivs ranking över företagsvänliga kommuner, och det vill vi ändra på.

Vad vi tror på:

  • Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher.Kommunen måste bättre förstå företagens behov och förutsättningar, och det måste finnas en tät samverkan med näringslivet.

  • För att företagen ska vilja etablera sig och växa i Haninge så krävs en del. Kommunen ska möta företagens behov av snabb och effektiv service vid expansion och nyetablering genom bättre service och snabbare myndighetsutövning.

  • Det yttersta skyddsnät som ekonomiskt bistånd utgör ska inte kunna utnyttjas av den som kan arbeta. Höga förväntningar och krav på deltagande i de insatser som kommunen erbjuder ska kombineras med ett effektivt arbete för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsfusk.

IMG_2690_edited.jpg

Vad vi gjort:

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page