top of page
IMG_2485 (1).jpg

Tryggheten i Haninge

Tryggheten är vår tids stora trygghetsfråga, och vi vill ta tillbaka det offentliga rummet till vanligt hederligt folk. Men vad betyder det?

IMG_2483_edited.jpg

Varför är det viktigt?

Haninge har varit hårt drabbat av gängkriminalitet, och i kommunen finns två så kallade utsatta områden där kriminella påverkar lokalsamhället på flera sätt. Vi har också många skadegörelsebrott i Haninge, och hedersvåld blir allt vanligare. 

Tidiga, och snabba, insatser till rätt personer kan spara miljoner i samhällskostnader. 

Vad vi tror på:

  • Det spelar roll hur närmiljön ser ut. Det ska vara nolltolerans mot nedskräpning och klotter, och där det inträffar ska det åtgärdas direkt.

  • Även om det primärt är Polismyndighetens uppgift att upprätthålla ordningen på allmän plats har kommunen ett omfattande ansvar för invånarnas trygghet i det offentliga rummet. Till dess att Polismyndigheten får tillräckliga personella resurser ska kommunen stödja dem i detta arbete genom kommunala ordningsvakter.

  • Trygghetskameror ger bättre möjligheter att lösa inträffade brott och har en förebyggande effekt.

  • Ett starkt förebyggande arbete minskar risken för kriminalitet bland unga, till exempel föräldrastöd och  socialsekreterare i skolan.

  • Kvinnor som utsätts för våld och hedersförtryck ska få bra stöd, och vi ska jobba förebyggande med sådan problematik.

  • Trygga stråk med extra belysning gör att fler vågar röra sig ute, även under den mörkare årstiden. Det är positivt för alla.

IMG_2495_edited.jpg

Vad vi gjort:

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page