top of page
IMG_2485 (1).jpg

Samhällsbyggnad i Haninge

I Haninge finns en helt fantastisk blandning av stad, landsbygd och skärgård. Det ska vi ta tillvara på, så att vi ses som en  attraktiv inflyttningskommun Stockholmsregionen. 

IMG_2482_edited.jpg

Varför är det viktigt?

Haninge är perfekt strategiskt placerat, nära till nästan allt. Men samhällsbyggnadsprocessen behöver ett omtag för att kunna vara effektiv, med tydligare prioriteringar. Vi ska inte bara bygga bostäder - vi ska bygga rätt bostäder, på rätt plats och på rätt sätt. I takt med att Haninge växer blir också  framkomligheten allt viktigare, och vi behöver se till att infrastrukturen finns där oavsett om du åker kollektivt, bil, går eller cyklar. 

Vad vi tror på:

  • Bostadsbyggandet är en väsentlig del när vi utvecklar Haninge, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur och var de nya bostäderna byggs. Nya omgivningar ska formges effektivt samtidigt som naturmiljöer och kulturhistoriska byggnader generellt ska värnas.

  • En central del i att öka trivseln och tryggheten är att underhålla offentliga ytor och lokaler, exempelvis upprustning och underhåll av parker, planteringar, aktivitetsytor och torg. Haninges befintliga stadsmiljöer har minst sagt stor potential att utvecklas.

  • Nya bostadsprojekt ska sammankopplas med säker trafikplanering. Kommunen måste prioritera trafiklösningar för att lösa de växande trängselproblem som skapas av ett växande Haninge, exempelvis genom åtgärder vid Gudöbroleden, Handens sjukhus och en ny dragning av Stavsvägen. Våra bostadsområden ska också ha plats för bilen där vi säkerställer goda parkeringsmöjligheter och god trafikframkomlighet.

  • Kommunen behöver vara pådrivande i regionala frågor som berör Haninge, inte minst vad gäller kollektivtrafik, cykelvägar och byggandet av ett nytt närsjukhus. Det är helt avgörande för vårt fortsatta bostadsbyggande att det finns nödvändig infrastruktur och samhällsservice innan vi bygger nya bostäder. 

IMG_2489_edited.jpg

Vad vi gjort:

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page