top of page
DITT ENGAGEMANG
ÄR VÅR STYRKA
sten Hut
DU HAR VÄL BESÖKT
M-STUGAN?
Nystart för Haninge.

Vi Moderater tror på människans vilja att bestämma över sitt eget liv och att med den kommer ett ansvar att inte skada andra. Politiken ska inte styra över människors vardag, utan den ska värna om deras frihet och samtidigt upprätthålla ett tryggt samhälle.

Vi älskar Haninge! Många av oss är födda och uppvuxna här, andra är inflyttade från övriga Sverige eller andra länder. Det vi har gemensamt är att vi ser möjligheterna i byn som växte upp till förort mellan trädgårdsmästerier, sommarnöjen och tvätterier. En plats med anor från vikingar och kungar. En växande kommun med snart 100 000 invånare. Vi ser möjligheterna i platsen och i människorna som bor här. Vårt uppdrag är att omvandla möjligheter till verklighet. Nystart för Haninge har fokus på kommunens viktigaste utmaningar - tryggheten, skolan och jobben. Våra trygghetssatsningar är konkreta och vänder sig till invånarna som drabbas. Vår skolpolitik skapar ordning och reda i klassrummet och ger tillräckligt med resurser till skolan för att utföra kunskapsuppdraget. I vår lokala arbetslinje går fler från bidrag till jobb och företagen väljer att etablera sig i Haninge.

 

Trots världens högsta skattetryck har det offentliga i Sverige uppenbara problem med att klara sina mest grundläggande uppdrag. När viktiga samhällsfunktioner brister ökar risken för att invånarna förlorar tilliten till myndigheterna - och till varandra. En ytterst farlig samhällsutveckling sker i Sverige som ett resultat av Socialdemokraternas visionslösa maktuppgörelser.

 

I Haninge har Socialdemokraterna suttit vid makten i åtta år. Antalet anmälda rån och skadegörelsebrott är högst bland Stockholms kranskommuner. Haninge har blivit utsedd till Sveriges sämsta skolkommun och samhällsplaneringen har havererat med köer på upp till tio år för de som vill etablera sig i kommunen. Moderaterna står för ett tydligt alternativ till denna utveckling. Vi pekar ut vägen mot ett tryggt och hoppfullt samhälle.

Det är dags att tillsammans släppa loss Haninges potential!

Video Title
Video Title
Video Title
Video Title
Video Title
Video Title
Video Title
Video Title
bottom of page