Tillsammans når vi nya höjder.
Engagera dig för en ljusare framtid.

Haninge ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Det svenska samhällskontraktet bygger på att alla som bor här förväntas bidra till det gemensamma. I gengäld ska staten upprätthålla trygghet och säkerställa att välfärden aldrig sviker.

Men samhällskontraktet knakar i fogarna. Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag. Valfriheten och kvalitén i vården sviker. Det finns skolor i Haninge där knappt hälften av eleverna går ut årskurs 9 med godkända betyg. Människor som har jobbat hela livet får inte ekonomin att gå ihop på ålderns höst. Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta.

Moderaterna är den politiska kraft som har viljan och förmågan att lösa samhällsproblemen. Vi prioriterar att satsa på tryggheten, skolan, vården och stark samhällsbyggnad, men vi säger nej till höga skatter, dåliga prioriteringar och ogenomtänkta lösningar. Vi prioriterar det viktigaste, det är att ta ansvar för Haninge. 

Ett återupprättat samhällskontrakt förutsätter dock att fler är med och bidrar till det gemensamma genom arbete och ansträngning.  Då måste arbetslinjen upprättas – det måste löna sig bättre att ställa klockan och gå till jobbet än att leva på bidrag.  

 

Men Haninge måste också vara möjligheternas kommun. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå  – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har. Haninge ska vara en kommun där klassresor är möjliga - barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem. 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och vårt arbete? Under fliken Vår politik kan du fördjupa dig inom det politiska område som intresserar dig i vårt förslag till mål- och budget.