top of page
Tänker man på Couch
Har du råd med fyra år till?
Du ska inte behöva bidrag
för att ha råd med skatten.
Du ska inte behöva bidrag för att ha råd med skatten

Socialdemokraterna har under de senaste åtta åren genomfört 46 skattehöjningar i regeringsställning och förvärrat situationen med de höga elpriserna, matpriserna och bränslepriserna.  För en vanlig barnfamilj på fyra personer innebär det en kostnadsökning på hela 17 800 kr per år. Det har blivit riktigt dyrt att vara svensk. Nu förs diskussioner om höjda skatter på sparande, resande, boende och företagande. Nu är det dags att ställa frågan. Har du råd med fyra år till av nya skattehöjningar?

En kommunlednings huvuduppgift är att förvalta skattebetalarnas pengar. Det är ett stort förtroende som inte får missbrukas. Då går det inte att ge hyressubventioner till sin egen partiförening eller att ge bidrag till organisationer som är politiskt närstående. Det går heller inte att fördela kontrakt till enskilda aktörer utan upphandling och giltiga avtal.

Trots hård kritik från både revisionen och Moderaterna har ett fungerande system mot mutor och korruption inte införts i Haninge kommun. Vi vill införa tydliga rutiner för hantering av skattebetalarnas pengar och lika tydliga konsekvenser för de som bryter mot dem. 


Haningemoderaterna är en garant för ordning och reda i den kommunala ekonomin. Vi värnar dina skattepengar och kommer alltid sätta Haningeborna i det främsta rummet. 

bottom of page