Förslag till valsedel 2018 för Haningemoderaterna

Nomineringskomittén har nu lämnat sitt förslag till valsedel 2018 för Moderaterna i Haninge

Nu har nomineringskommittén lämnat sitt förslag till valsedel. Förslaget kommer att behandlas på Haningemoderaternas årsstämma 2018 där den slutliga valsedeln kommer att fastställas. För frågor angående nomineringskommitténs förslag hänvisas till nomineringskommitténs ordförande Birgitta Karlfeldt, tel. 076-2421965 eller birgitta.karlfeldt@comhem.se. För övriga frågor kontakta föreningsordförande Alexandra Anstrell, tel. 0739413053 eller alexandra.anstrell@haninge.se. Nedan kan ni även ta del av resultaten från försöksnomineringen och valdeltagandet i försöksnomineringen.

1 Martina Mossberg
2 Alexandra Anstrell
3 Sven Gustafsson
4 Marietta De Pourbaix Lundin
5 Michael Fridebäck
6 Sara Sixten Karlberg
7 Sedat Dogru
8 Veronica Pagard Salem
9 Linus Björkman
10 Michael Axelsson
11 Nonna Karnova
12 Kjell Larsson
13 Pernilla Kjellin
14 Kristoffer  Eriksson
15 Claus Trolle
16 Mats Mattsson
17 Sverre Ekdahl
18 Joakim Goding
19 Marin Tomic
20 Lennart Törnberg 
21 Charlotte Schröder
22 Lars Lindholm
23 Aidin Philip Saradjzadeh
24 Thomas Hjelm
25 Zandrah Svärd
26 Henry De Wendel
27 Cecilia Ludvin
28 Mattias Mattsson
29 Karin Mattsson
30 Kristofer Lundström
31 Sabine Schäfer
32 Gilbert De Wendel
33 Eva Wasiewicz
34 Mikael Kjellin
35 Isa Sadik Akan
36 Laiza Manuelaian Eriksson
37 Inger Granberg
38 Lars Rosengren
39 Fazil Göker
40 William Olofsson
41 Jacob Henriksson
42 Victoria Cobbinah
43 Yrsa Bringensparr
44 Daniel Lassnäs
45 Åke Kolm

_____________________________________

Resultat från försöksnomineringen

Valdeltagande i försöksnomineringen