Bidrag till vinprovning stoppas

Kommunledningen (S,MP,C) backar om bidrag till vinprovning och andra alkoholrelaterade verksamheter hos studieförbunden efter att Trepartialliansen (M,L,KD) drivit igenom ett gemensamt förslag.

Kommunledningen (S,MP,C) backar om bidrag till vinprovning och andra alkoholrelaterade verksamheter hos studieförbunden efter att Trepartialliansen (M,L,KD) drivit igenom ett gemensamt förslag. Efter en hetsig debatt i kommunfullmäktige den 11:e september där Socialdemokraterna försvarade bidrag för bland annat vinprovning återremitterades Haninges nya bidragsreglemente. Vid dagen kommunstyrelse behandlades ärendet på nytt.

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) är glad för att de rödgröna nu vänt i frågan, men anser ändå att hanteringen av ärendet varit uppseendeväckande.

– Jag tror att alla invånare ser det som självklart att kommunen inte ska finansiera alkoholrelaterad verksamhet. Därför blev jag väldigt förvånad över att kommunledningen ändå inte uteslutit sådana bidrag när ärendet kom upp igen. Det var först på mötet som ordförande  Meeri Wasberg (S) jämkade sitt förslag. Jag tycker att det är allvarligt att kommunledningen inte har en tydlig inriktning här, säger Martina Mossberg