Mer privatekonomi i skolan

Dåligt ekonomiskt sinne ska inte behöva gå i arv. Vart du är på väg ska alltid vara viktigare än var du kommer ifrån och kunskaperna om ekonomi i ryggsäcken är ovärderliga.

Bidrag till vinprovning stoppas

Kommunledningen (S,MP,C) backar om bidrag till vinprovning och andra alkoholrelaterade verksamheter hos studieförbunden efter att Trepartialliansen (M,L,KD) drivit igenom ett gemensamt förslag.